Odchovanci

Kolektív družstva tvoria výlučne dievčatá a chlapci z mesta Vráble a blízkeho okolia. Z našej liahne vzorne reprezentujú naše mesto a klub aj hráči Jakub Prešinský a Samuel Tőkő, ktorí hrajú v SPU Nitre vo svojich vekových kategóriách.

Činnosť klubu

Činnosť klubu je výlučne zameraná na mládež. V súčasnej dobe máme v riadnej súťaži prihlásené družstvo mladších žiačok – mimo súťažroč.2009/ a staršie mini basketbalistky/roč.2010/. Okrem týchto dvoch kolektívov, ktoré nám už hrajú riadne súťaže máme rozbehnutú aj prípravku dievčat ročník 2012 a mladšie.

Naše ciele

Ciele vedenia klubu sú jasné aby tento krásny šport zapustil hlboké korene v tomto meste, ktoré je výlučne zamerané na futbal. Pomocou regionálnych novín sa snažíme na seba upútať pozornosť rodičov aby prihlasovali svoje deti aj na tento krásny šport ako je basketbal – zatiaľ sa nám to darí. Chceme rozšíriť naše rady hlavne aj o trénerov, ktorých v meste je dosť a to bývalých hráčov a hračiek Nitry alebo Levíc.