Kontakt

Predseda klubu: Ing. Marián Szalay, 0907 127481
Tréneri:
Mgr. Lajcha Vladimír – dlhoročný tréner, 0905 539 460
Daniel Dubovský, 0910 939 072
Marek Krátky , 0917 245 025
Na Facebooku nás nájdene pod označením – Basketbalový klub Vráble
Basketbalový klub Vráble
Staničná 518/8
952 01 Vráble
IČO: 52354245
DIČ: 2121035994
č.ú. : SK59 7500 0000 0040 2767 2948
registračné číslo : VVS/1-900/90-56396

email: bkvrable@gmail.com