BK Vráble a jeho história

Basketbal v meste Vráble nemal žiadnu dlhú alebo krátku históriu. Túto začal písať až Mgr. Lajcha Vladimír, ktorý po nástupe na dôchodok a presťahovania sa blízko mesta Vráble a zistenia podmienok pre vznik a zapustenie koreňov tohto športu v tomto regióne začal s trénovaním. Oslovil všetkých riaditeľov ZŠ v meste. Najväčšie pochopenie od vedenia ale hlavne pomedzi žiakov nastalo na ZŠ s MŠ Lúky, kde riaditeľ školy vytvoril maximálne podmienky pre tento druh športu. Zrealizoval sa nábor po jednotlivých triedach a ročníkov kde sa prihlásili chlapci aj dievčatá. To všetko začalo v sezóne 2016/2017 kedy krúžok navštevovalo spolu cca 29 adeptov tohto športu. Chlapci až na pár výnimiek odskočili a začali sa venovať futbalu, ktorý je v meste dominantným športom. Dievčatá prichádzali a odchádzali až sa vykryštalizoval určitý káder a kostra družstva, ktorá pretrváva až dodnes.